Show menu
Engineering
Green Trust biedt technische ondersteuning bij de ontwikkeling van uw windenergieproject. Denk aan het berekenen van geluid en slagschaduw, het maken van visualisaties en het uitvoeren van windmetingen. Ook het ontwerp van voor windparken benodigde voorzieningen realiseren wij voor u: wegen, kraanplaatsen, kabeltracés, onderstations en netaansluitingen. Daarnaast kan Green Trust productieberekeningen leveren en bijbehorende windrapportage die kan worden gebruikt voor de aanvraag van SDE + en financiering voor uw project. Wij hebben de technische en civieltechnische knowhow in huis om een optimale parklayout en technisch ontwerp te maken.

Loading...