Show menu
Haalbaarheid
Green Trust onderzoekt alle aspecten die nodig zijn voor de realisatie van een windenergieproject. We toetsen de voorkeurslocatie en bepalen optimale lay-out(s). We maken de initiële opbrengstberekening en bepalen de financiële haalbaarheid. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden tot een netaansluiting en de ruimtelijke inpassing van de windturbine(s) dan wel het windpark, rekening houdend met alle geïdentificeerde belemmeringen. Resultaat: u krijgt een volledig en reëel beeld van de haalbaarheid van uw project.
 

Loading...