Show menu
Herontwikkeling
Voor sommige windenergieprojecten kan het interessant zijn om een herontwikkelingstraject te starten. Bijvoorbeeld vanwege subsidieregelingen of door het plaatsen van nieuwe windturbines. Bij herontwikkeling moeten de meeste fasen van het project opnieuw doorlopen worden. Denk aan het verkrijgen van een nieuwe omgevingsvergunning, opbrengstberekeningen om de oude en nieuwe situatie te vergelijken, contracteren van nieuwe windturbines, opnieuw financieren van het project, etc. Green Trust kan u optimaal ondersteunen bij het herontwikkelen van een windproject. Ons doel is om samen met u van een mooi project een nog mooier project te maken.

Loading...