Show menu
Ontwikkeling
Green Trust heeft ervaring met en kennis van alle aspecten van de ontwikkeling van windprojecten. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij onder andere: grondovereenkomsten, omgevings- en andere vergunningen, bij de m.e.r.-procedure, stakeholdermanagement, het creëren van draagvlak en het opzetten van een participatiestructuur. In deze fase worden alle geïdentificeerde belemmeringen in volgorde van prioriteit of afbreukrisico stap voor stap opgelost.

Loading...