Show menu
Een windpark past in de basis niet in een bestemmingsplan, maar met een herziening op het bestemmingsplan ofwel een afwijkingsvergunning kun je een heel eind komen, vertelde Jorick Messink tijdens de Green Trust Academy op 20 september. In een uitgebreide presentatie legde hij uit welke vergunningen en procedures nodig zijn om een windpark te realiseren. Jorick, specialist planologie bij Green Trust Consultancy, gaf ook alvast een vooruitblik op de omgevingsvergunning.
 
De presentatie van Jorick werd door Bianca Hendriks samengevat in het onderstaande gedicht.
 
Vergunningen voor een windpark zijn net zo behapbaar als een tompouce
Ze passen in de basis niet in het plan van bestemming of inpassingsplan
Het is kauwen op het mogelijk maken daarvan
Of je hebt een omgevingsvergunning nodig die linksaf slaat van het bestemmingsplan
 
Kauwen op een afwijkingsvergunning die in strijd is
met de planologische regels heet een omgevingsvergunning
 
En dat dijk van een park van ruim 100MW? Dat is wieberen met minister Wiebes
mits je de trillingentransportatie die de windturbine veroorzaakt op de dijk
onder vergunning krijgt
 
Vroeger had je billboards langs de snelweg
waarop modellen hun achterste presenteerden
in een Sloggy-slip waar je langer dan 2 seconden naar keek
 
De afleiding van windpark Hartel voor automobilisten
die langs deze reuzen rijden is korter dan een dame in Sloggy-slip
 
Daarnaast zit er altijd een naadje los in de structuurvisie en de verordening
waarvan de gemeente en de provincie het uiterlijk bepaalt: met kop en kont in de Wro
 
Kijk maar op ruimtelijkeplannen.nl. Zoom je in
dan zie je de verplichte maatvoering van een windturbine
90 meter lang en gefundeerd
20 meter breed: schoonheidsideaal van duurzaamheid
 
Beauty lies in the eyes of the beholder als het om een vergunning gaat
Gunt men de wind om te waaien en om lampjes te branden
Of beroept men zich op de weegschaal van Vrouwe Justitia
 
De trefkans Vrouwe Justitia te ontmoeten, krijgt een slag
van de molen bij een rechtbankprocedure
van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
 
Tegen zicht kun je niet in beroep gaan. In relativiteitsvereisten
heeft geluid geen effect op de belangen van diegene die beroep maakten
zonder er daadwerkelijk zelf last van te hebben
Als je wilt laten zien dat je goed bezig bent,
dien je een MER in en tijdwinst valt je ten deel
 
Bij het activiteitenbesluit tik je aan dat het gaat om een windturbine
Met een rotor van twee meter of meer
Check onder andere of je nog een vergunning nodig hebt
Dat weet je als je kijkt op ruimtelijkeplannen.nl
Rood is niet doen, groen is gewoon doen volgens de structuurvisie
 
Of check het bij gemeenteambtenaren
Zij krijgen leges voor logisch nadenken over dingen die niet te veel
impact hebben op de omgeving
 
Heb je vogelslachtoffers, dan is er een vergunning nodig voor soorten
Badman vliegt uit in het najaar
Woody Woodpecker is actief in het voorjaar
 
Weet je het even niet meer, check dan bij natuurvrienden
of je een vergunning nodig hebt,
 
Het omgevingsloket voor vergunningsaanvragen is dinsdag 25 september wegens onderhoud gesloten
 
Check, check en dubbelcheck elke aanvraag
De bijlagen zijn het belangrijkst om in contact te komen met bevoegd gezag
 
En dan tot slot: de omgevingswet is in transitie
van wetten die moeten passen in een overkoepelend geheel
Zoals een structuurvisie een lappendeken is van mogelijkheden
Zo wordt de omgevingswet een loket met allerlei smaken
 
Het duveltje in het doosje is de huidige wet- en regelgeving
die soms niet past in de duurzame trend van nu: less is more
 
Van 5000 wetsartikelen naar 350 zal het recht van de sterkste bepalen
Don Quichote zal er blij mee zijn
 

Loading...