Show menu
Om de windopbrengst van een windpark zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, maakt Green Trust Consultancy gebruik van een LiDAR-systeem.  LiDAR is een relatief nieuwe meettechniek die te vergelijken is met radar. In plaats van radiogolven worden met behulp van lichtbundels metingen van de windsnelheid en windrichting verricht. Het voordeel van een LiDAR is dat hij om de 20 meter hoogte meet waardoor hij de windsnelheid en de windrichting nauwkeurig in beeld brengt op verschillende hoogtes. Een windmeetmast heeft een beperkter aantal ijkpunten en een hoogtebereik van maximaal 100 meter. Een LiDAR kan tot 200 meter hoogte meten. Op deze manier is Green Trust in staat om de verwachte windopbrengst accuraat weer te geven.
 
 

Loading...