Show menu
Klaas Guldie en Lieuwe Dragt van Green Trust Consultancy gaven op 8 december jl. een lunchpresentatie bij VEMW in Woerden. VEMW is het kenniscentrum en de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. Ook zij doen aan 'sharing energy' oftewel kennisdeling. Klaas en Lieuwe waren uitgenodigd om tijdens de Energielunch de aanwezigen te vertellen over directe stroomafnamecontracten van windparken naar bedrijven.

Loading...