Show menu
Projecten > Windpark Krammer

Windpark Krammer Nederland

Windpark Krammer

Windpark Krammer, Nederland
 
  • Opdrachtgever: Coöperaties Zeeuwind en Deltawind
  • Operationeel vanaf 2019
  • 34 windturbines
  • Turbinetype Enercon E115
  • Totaal vermogen 102 MW

Green Trust was betrokken bij advies en projectmanagement tijdens de volgende projectfases:
 
  • Ontwikkeling
  • Contracteren en aanbesteding
  • Financiering
  • Bouwbegeleiding
Tijmen Keesmaat
Het is om een aantal redenen zo’n mooi project. Op de eerste plaats uiteraard omdat het wordt ontwikkeld door coöperaties, van onderop dus. Niet door grote energiereuzen, maar voor en door de mensen van Goeree-Overflakkee en uit Zeeland. Het is bovendien het grootste windproject in Nederland dat door coöperaties wordt ontwikkeld. Op de tweede plaats is het een technisch interessant project: windturbines met tiphoogten tot 180 meter op een sluizencomplex en op dammen die behoren tot de primaire waterkering van Nederland. Geen geringe uitdaging. Niet in de laatste plaats is de combinatie windturbines en de Deltawerken gewoon geweldig. Ultiem Hollands glorie! De geschiedenis van de Nederlandse molens die de polders droog hebben gemalen in combinatie met de Deltawerken: symbool van Nederlands ingenieurschap en onze strijd tegen het water. Het water dat niet nog verder mag stijgen door de klimaatverandering als we doorgaan met fossiele energie.

Links:
Windpark Krammer


Loading...