Show menu

Hans is een gedreven professional met ruime ervaring en deskundigheid in internationale projectomgevingen. Vanaf 2005 is hij werkzaam in alle aspecten van de vaak complexe onshore windparkontwikkeling, waaronder: quick scans, haalbaarheidsstudies, projectplannen, land lease contracten, financiële onderbouwingen, ruimtelijk beleid en procedures, ambtelijk en bestuurlijk overleg, reactienota’s, MER technische onderbouwing en optimalisatie, park layout en micro-siting, communicatie, lobby en PR, draagvlakvergroting en stakeholder analyses.
 
"Door het ontwikkelen van windenergie op diverse projectlocaties lever ik samen met mijn collega’s van Green Trust graag een bijdrage aan de energietransitie, voortbordurend op duurzaamheidsbeleid en ruimtelijke visies. De realisatie van windprojecten is per land en locatie verschillend van aard en soms een lastige puzzel. De maatschappelijke, economische en technische factoren moeten in balans zijn om tot een goed resultaat te komen. Hierbij zijn innovatie, creativiteit, communicatie, compromisbereidheid, samenwerking en participatie sleutelbegrippen, want alleen breed gedragen windprojecten zijn echt succesvol en toonaangevend."

Loading...