Show menu

Kun je een zonnepark integreren in een bestaand windenergiepark? Over die vraag boog Senne zich voor zijn afstudeerproject bij Green Trust. Hij studeerde Spatial Development/Climate Management aan de Haagse Hogeschool en zette zijn stagecontract om in een dienstverband bij Green Trust.
Senne wil aan de slag. De tijd van 'makkelijke' energie als kool, gas en olie is voorbij. De toekomst is duurzame en hernieuwbare energie. En van die verandering wil Senne graag deel uitmaken.
 
,,Duurzame energie is de toekomst voor een wereld in balans. Een wereld waarin natuur en energie in harmonie samenkomen. Met zonnepanelen op daken en windmolens op land, kunnen we ons eigen energielandschap creëren."

 

Loading...