Green Trust academy: Sharing Energy

De basis van Green Trust is kennis en kennis willen we graag delen om de energietransitie te versnellen. Om anderen aan te sporen mee te doen met de energietransitie, is in 2017 de Green Trust Academy in het leven geroepen. De Green Trust Academy bevat tien basismodules die de medewerkers van Green Trust merendeels zelf verzorgen zoals financiën, vergunningen en contracten. Daarnaast zullen ook een aantal externe deskundigen modules verzorgen, zoals projectfinance. 

Eerdere edities
Een aantal Academies is al geweest:

  • 28 maart 2019 - De overeenkomsten tussen projectontwikkeling en alpinisme door Peter en Danny Schoch
  • 15 november 2018 - Stroomverkoop door Klaas Guldie en Lieuwe Dragt
  • 19 april 2018 - College Wind door Rob Westerhuis en Filippos Amorailis
  • 20 september 2018 - Vergunningen en procedures door Jorick Messink
  • 8 maart 2018 - Windturbinetechniek door Joost Cornelli en Jeroen Boerkamps
  • 16 november 2017 - Financiële aspect van windenergieprojecten door Lieuwe Dragt
  • 28 september 2017 - Natuurkunde van windenergie en elektriciteit door Tijmen Keesmaat
Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.