Nieuws

Mooie mijlpaal net voor het einde van het jaar: de financiering van Spinderwind is rond en GMB en Nordex zijn gecontracteerd voor de bouw! Hier is samen met de 11 lokale energiecoöperaties en Energiefonds Brabant hard aan gewerkt. Het realiseren van het burgerwindpark op de Spinder in Tilburg is hiermee een stuk dichterbij gekomen.

Naast de financiering is ook een aantal andere contracten getekend:

  • Het contract met Nordex voor de levering van 4 windmolens van het type N117. Deze molens hebben een hoogte van de toren van 91 meter en een rotor diameter van 117 meter. Iedere molen heeft een vermogen van 3,6 MW. Dat is meer dan aanvankelijk per molen geraamd!
  • Voor het realiseren van alle civiele en bouwkundige werken – onder meer het fundament voor de molens en het leggen van kabels – is een contract gesloten met GMB. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met windmolenparken en heeft Van Den Heuvel als onderaannemer voor de elektrische werken in de arm genomen.
  • Er is een kredietovereenkomst gesloten met ASN Bank. Deze groene bank is de medefinancier van het windmolenpark geworden.

Klik hier voor meer informatie over Spinderwind. 
 Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.