Nieuws

De eerste heipalen van Windpark Egchelse Heide zijn deze week de grond in gegaan. Een echte mijl(hei)paal! Met deze heipalen worden de fundamenten van het windpark verankerd in de grond. Voor de fundaties worden zogenaamde Vibropalen gebruikt. Per fundatie gaan 38 van deze palen de grond in met een lengte van gemiddeld 12 meter lang en een diameter van 56 centimeter. Dat betekent voor het gehele project 190 heipalen van bij elkaar 2.280 meter lengte!

Vibropalen
Omdat de projectlocatie van het windpark een harde zandgrond heeft, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde Vibropalen. Het risico op het kapot slaan van een standaard pregefrabiceerde betonpaal is hier door de ondergrond nogal groot. Bij een Vibropaal wordt eerst een stalen buis met een voetplaat de grond in geheid. Nadat in de buis wapening wordt aangebracht, wordt de buis vol gestort met beton. De stalen buis wordt na het storten van het beton weer uit de grond getrokken en de voetplaat blijft achter waardoor er een gewapende betonnen funderingspaal achter blijft.

Zie het proces in beeld in de fotogalerij onderaan deze pagina.

Planning
De vijf Enercon E-138 windturbines van Windpark Egchelse Heide zouden in het tweede kwartaal van 2021 allemaal gereed moeten zijn. Zo ver is het nog lang niet. Tot eind oktober wordt er geheid. Na het heien wordt de rest van de fundamenten van gewapend beton aangebracht. Het is de verwachting dat de eerste windturbinedelen in februari volgend jaar naar site komen. Aan het eind van het tweede kwartaal zou Windpark Egchelse Heide dan helemaal operationeel moeten zijn. 

Over het windpark
Windpark Egchelse Heide is een lokaal project. Drie lokale agrariërs namen samen met Coöperatie Peel Energie, de Aelmans Adviesgroep en Green Trust Consultancy het initiatief om het eerste windpark in Peel en Maas te realiseren. De vijf windturbines van Windpark Egchelse Heide wekken samen ongeveer de gehele stroombehoefte van de particuliere huishoudens in Peel en Maas op. Omwonenden kunnen op diverse manieren meedoen aan het project. Zo konden zij lid worden van de lokale energiecoöperatie Peel Energie en meedoen aan een obligatielening.

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.