Nieuws

Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel besloten om het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2 Lage Rooijen” ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast is op 26 november de Omgevingsvergunning afgegeven.

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust zijn de initiatiefnemers van het beoogde Burgerwindpark gelegen op de locatie Lage Rooijen direct ten oosten van de A2. Met dit kleinschalige Burgerwindpark, bestaande uit 3 windturbines, gaan we lokale, groene stroom opwekken voor alle huishoudens van de gemeente Maasdriel. Daarnaast leveren we middels het Burgerwindpark een bijdrage aan de nationale, provinciale en regionale doelen op het gebied van de duurzame energietransitie.

Directeur Burgerwindpark A2 Lage Rooijen bv en bestuurslid van Coöperatie Bommelerwaar Jan Voskamp over dit besluit: “Fijn dat de gemeenteraad het licht op groen zet. Nu kunnen we er voor zorgen dat met iedere wiekslag, onze Bommelerwaard een stukje duurzamer wordt!”

Participatie staat bij het Burgerwindpark (de naam zegt het al) hoog in het vaandel. Eigenaarschap van het Burgerwindpark ligt dan ook voor 50% bij de omgeving middels lidmaatschap van Coöperatie Bommelerwaar!

Als alles voor de wind gaat, start de bouw van het Burgerwindpark in 2023 en zou het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen vanaf eind 2023 operationeel kunnen zijn*.

* Dit is een voorlopige planning onder voorbehoud. Niet alleen de situatie rondom het COVID-19 virus, maar ook andere zaken (bijvoorbeeld een beroepsprocedure bij de Raad van State) kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.

Voor meer informatie over het Burgerwindpark ga naar: www.windparklagerooijen.nl.


Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.