Nieuws

Zonneweide De Blauwe Poort begint het jaar 2021 met een onherroepelijke vergunning. De gemeente Laarbeek heeft eind 2020 de vergunning definitief afgegeven, en in de beroepsperiode daaropvolgend zijn geen beroepen ingediend. Dat betekent dat het project door kan met de ontwikkeling richting bouw. 

Landschappelijke inpassing
Een van de belangrijkste punten waar op dit moment nog aan gewerkt wordt, is het landschappelijk ontwerp. Samen met de omgeving is eind 2020 gekeken naar het voorlopig ontwerp dat door de landschapsarchitect is opgesteld. Daar is feedback vanuit de omgeving, landschapsorganisaties en andere stakeholders op gekomen. Op dit moment wordt al die feedback verwerkt in een voorlopig ontwerp. Naar verwachting is dat ontwerp eind februari klaar. 

Richting bouw
Ook wordt nu gekeken naar het uitwerken van het technisch ontwerp en de aanbesteding van de zonnepanelen. We zijn nog in afwachting van een besluit op de subsidieaanvraag. Indien deze positief is, is het bedoeling dat in de zomer van dit jaar gestart wordt met de bouw. 

Over Zonneweide De Blauwe Poort
Zon, water en natuur: de natuurlijke elementen in de gemeente Laarbeek samen zorgen voor verduurzaming van de regio. Zonneweide De Blauwe Poort’ wekt met 9,5MW voldoende groene energie op voor zo’n 3.000 huishoudens. De omgeving kan meedoen met het project. Bijvoorbeeld door mee te denken over het landschappelijk ontwerp, maar ook door financieel te profiteren door een obligatielening.
Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.