Nieuws

De financiering voor Windpark BCT, onderdeel van bedrijventerrein Business Centre Treeport langs de A16 op de grens van Nederland en België, is rond. Bij dit windpark, bestaande uit twee Nordex windturbines, was Green Trust betrokken bij de ontwikkeling, aanbesteding en financiering. Ook zal Green Trust het bouwmanagement begeleiden.

Stil
Wanneer het windpark in het najaar van 2022 is opgeleverd, produceert het naar verwachting zo’n 22 GWh per jaar. Nordex is verantwoordelijk voor zowel de N149-windturbines en de funderingen. De N149 heeft, zoals het type aangeeft, een rotordiameter van 149 meter. Het is bovendien een relatief stille windturbine.

Duurzaam bedrijventerrein
Het windpark is onderdeel van een duurzaam bedrijventerrein voor de boomteelt business. Niet alleen een windpark is onderdeel van dit bedrijventerrein, ook andere duurzame oplossingen zoals zonnepanelen op de daken en een waterrijke inrichting met een balans in het grondwaterverbruik en grondwatergebruik, irrigatie, infiltratie en anti-verdroging, waterzuivering en gescheiden systemen, worden hier gerealiseerd. De bouw van dit bedrijventerrein is inmiddels begonnen en bij de aanleg worden de civiele en elektrische werken van het windpark direct gerealiseerd. Volg dit bedrijventerrein en de ontwikkeling van het windpark via BusinessCentre Treeport.

Foto: Freson

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.