Nieuws

Zonneparken op land zijn een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Om meer kennis te vergaren hoe deze parken op een goede manier in het landschap passen en waar mogelijk de ruimte meervoudig wordt gebruikt, is het consortium Zon in Landschap opgericht. Dit consortium bundelt onderzoek en innovatie en werkt met demonstratieprojecten om te laten zien wat er technisch en qua ontwerp van zonneparken mogelijk is. Green Trust is lid geworden van dit consortium.

Het consortium organiseert innovatie en onderzoek langs vier programmalijnen: esthetiek en participatie, biodiversiteit en natuurwaarde, en PV geïntegreerd met landbouw en netwerkintegratie. Het consortium bestaat uit ondernemers, bestuurders en wetenschappers en doet dit werk in nauwe samenwerking met provincies, gemeentes, publieke sector, landbouworganisaties, natuurorganisaties, projectontwikkelaars, financiële sector en andere betrokkenen. Green Trust past de vergaarde kennis toe in de ontwikkelingen van de zonneweides.

Zonneweide De Blauwe Poort
Natuurinclusief ontwerpen in samenspraak met de omgeving past bij de visie van Green Trust. Bij Zonneweide De Blauwe Poort bijvoorbeeld heeft een landschapsarchitect samen met bewoners en natuurorganisaties uit de omgeving gekeken naar het voor hen en de natuur ideale ontwerp. Zodat de zonneweide uiteindelijk de omgeving en flora en fauna versterkt en past bij het landschap. Zie meer over dit project via www.zonneweidedeblauwepoort.nl.

Foto: website www.zoninlandschap.nl 

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.