Nieuws

Het is zo ver: de bouw van Zonneweide Blauwe Poort is vorige week van start gegaan! De bouwers zijn begonnen met het heien van grondpalen, wat ongeveer twee weken zal duren, en tijdens de zomer worden de stalen onderconstructie, de zonnepanelen en de omvormers geplaatst. De laatste stap is natuurlijk de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Als alles volgens plan gaat, levert het park in september dit jaar stroom. Het zonnepark wordt dan aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en kan stroom gaan leveren. Zonneweide De Blauwe Poort zal met 9,5 MW groene energie op voor zo’n 3.000 huishoudens.

Zonneweide De Blauwe Poort ligt langs de N279-route, direct naast natuurgebied De Blauwe Poort. In de zonneweide komen sloten en beplanting, die gunstig zijn voor planten en dieren. Dwars door het zonnepark wordt een nieuw fietspad aangelegd, dat leidt naar het naastgelegen natuurgebied. Bewoners uit de omgeving hebben meegedacht over dit ontwerp.
 
Van elke MWh die Zonneweide De Blauwe Poort opwekt, gaat een bedrag van € 0,65 in een omgevingsfonds. Dit komt jaarlijks neer op zo’n € 6.000. Het fonds wordt bestuurd door de gemeente Laarbeek en is bedoeld voor lokale duurzame projecten. Het omgevingsfonds gaat in zodra de zonneweide stroom opwekt.

De zonneweide wordt ontwikkeld door Green Trust en Eigen Energie. De intentie is dat de net opgerichte lokale coöperatie Laarbeek Energie medeaandeelhouder wordt. Dit past bij het idee van de ontwikkelaars dat De Blauwe Poort een zonneweide van en voor de regio moet zijn.

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.