Nieuws

Ieder kwartaal geeft team Solutions inzicht in hun werkzaamheden. Deze keer neemt Jorn ons mee in de wereld van berekeningen.
 

Er vliegt een zwerm vleermuizen op een windpark af. Het DT-batsysteem van de windturbines detecteert de vleermuizen en berekent of het nodig is om de windturbines stil te zetten om botsingen te voorkomen. We willen natuurlijk geen botsingen van vleermuizen, maar ook zo min mogelijk opbrengstverlies. Om bijvoorbeeld het DT-batsysteem telkens te optimaliseren, maken onze windspecialisten berekeningen om de beste verhoudingen te vinden. Onze windspecialist Jorn Goldenbeld legt uit hoeveel impact berekeningen kunnen hebben en wanneer deze nodig zijn. 
 
Berekenen of een berekening nodig is 
‘Elk mogelijk verlies bij windparken is te berekenen. Denk aan de invloed van neerslag, het seizoen, zwermen vogels, het maximale geluid, de maximale slagschaduw op huizen en ga zo maar door,’ legt Jorn uit. ‘Maar het maken van berekeningen kost natuurlijk ook geld.  Soms is het dus beter om bepaalde berekeningen uit te stellen tot later in het project of zelfs het kleine verlies voor lief te nemen omdat een berekening erg tijdsintensief kan zijn. Door kennis en ervaring weten we wanneer welk onderzoek genoeg impact heeft op projecten.’ Bij kleine verliezen wordt er soms dus gekozen om niet verder uit te zoeken hoe een opbrengstverlies omlaag kan. Maar in het geval van bijvoorbeeld Windpark Zeewolde, waar 91 windturbines staan, kan een klein verlies van 0,14% al aanzienlijke gevolgen hebben en miljoenen aan verlies veroorzaken. 
 
Vleermuizenmitigatie
Ook bij Windpark Zeewolde vliegen vleermuizen. Om de impact op deze zwermen te minimaliseren werd vastgehouden aan een stilstandsalgoritme dat in 2018 werd opgesteld. 
 

Tijdens de bouwfase van het windturbinepark ontving de provincie een ecologische studie met nieuwe maatstaven waardoor de verliesberekening minder zou worden. Het projectteam, zonder windspecialist, onderzocht de nieuwe mogelijkheid en kwamen tot de conclusie dat de productieverliezen zouden verminderen door het nieuwe algoritme. Het nieuwe algoritme had een paar voordelen: het zou niet meer geïmplementeerd hoeven worden op de gehele vleermuisperiode, kon worden toegepast op minder turbines in totaal, kon worden gegroepeerd in een voorjaarsalgoritme en een najaarsalgoritme en de dagperiode werd met 3 uur verkort. 
 
Na implementatie ging het productieverlies alleen van 0,14% naar 0,22%. Dit kleine verschil van 0,08 procent leidde helaas tot miljoenen extra verlies. 
 
De impact van kleine percentages
Op dit moment werd ons Solutionsteam ingeschakeld. ‘We hadden al snel door dat met het nieuwe algoritme een aantal andere zaken veranderden. Zo ging de aanloopwindsnelheidsdrempel van 5 m/s naar 5,5 m/s en was de temperatuurdrempel verlaagd van 12 naar 10 graden,’ legt Jorn uit. Green Trust heeft daarna zeven scenario’s gemaakt met verschillende combinaties van de parameters om de provincie te laten zien wat de impact is van elke afzonderlijke parameter. 

Jorn legt het technische gedeelte verder uit: ‘Dit was een interessante oefening die aantoonde dat de impact van de lagere temperatuur leidt tot een toename van 0,01% van het productieverlies, de verhoogde aanloopwindsnelheid leidt tot een toename van 0,09% van het productieverlies en de verkorting van de periode (een combinatie van uren per dag en dagen per jaar) resulteerde in een vermindering van 57% van de tijd, maar "slechts" 0,02% vermindering van het productieverlies. Uiteindelijk is er een win-win situatie gevonden waarbij het productieverlies 0,01% minder is geworden en worden de vleermuizen nog beter beschermd! We hadden nog niet eerder een nieuw algoritme hoeven te bepalen dus dit was ontzettend leerzaam voor ons. En op zo’n groot project heeft het qua kosten ontzettend veel impact. Mooi hoeveel invloed je als winddeskundige op zo’n project kan hebben. Een volgende keer hopen we nog eerder aan te kunnen haken om nog meer kosten te kunnen besparen.’

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.