Nieuws

Voor investeerders in windparken is energieproductie een indicator voor winst. Om in te schatten hoeveel wind er tijdens de levensduur van een gepland windpark beschikbaar zal zijn, hebben windspecialisten een proces ontworpen dat de windmeetcampagne wordt genoemd. Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de beschikbare windbronnen in het rotorgebied van de windturbines en in het projectgebied, worden meetapparaten geplaatst op zorgvuldig geselecteerde locaties. Het belangrijkste doel van deze apparaten is om voldoende gegevens van goede kwaliteit te verkrijgen om de windbron te karakteriseren. Onze windspecialist Romana Madic legt meer uit over hoe deze campagnes werken en hoe ze deze gebruikt in ons windproject in Kroatië: VE Lički Medvjed.

‘Green Trust heeft als initiatiefnemer, ontwikkelaar en adviseur van het windproject VE Lički Medvjed een windmeetcampagne voor dit project ontworpen en uitgevoerd. Het terrein in het gebied van het geplande windmolenpark is compplex. Natuurlijk zien de beboste bergen er prachtig uit en geven ze een prachtig uitzicht, maar de hoogteverschillen tot 300 meter brengen ook uitdagingen met zich mee voor windmetingen,’ vertelt Romana.

Lidarsystemen vergeleken met traditionele meteorologische masten
Romana legt uit welk systeem wordt gebruikt voor ons project in Kroatië: ‘Voor deze meetcampagne wordt naast meteorologische masten ook gebruik gemaakt van teledetectieapparatuur, namelijk de Lidar WindCube v2.0. Op het gebied van windmetingstechnologie onderscheidt het lidarsysteem zich als een innovatieve, flexibele en, in het geval van bosgebieden, meer natuurvriendelijke oplossing in vergelijking met traditionele meteorologische masten. Lidar-apparaten, zoals de WindCube v2.0, maken gebruik van laserstralen om de windsnelheid en -richting op verschillende hoogtes te meten.’

‘Hoewel ruwe Lidar-metingen waardevolle gegevens opleveren, zijn ze op complexe terreinen mogelijk niet helemaal nauwkeurig vanwege de diverse en onvoorspelbare stromingspatronen. De wind gaat met de stroming mee die verstoord is door terrein, bebossing of structuren en kan ertoe leiden dat een Lidar iets anders waarneemt en dus meet dan een conventionele cup anemometer. De cup anemometers meten slechts een enkel punt, terwijl de Lidar de wind over een volume beoordeelt en gemiddeld, uitgaande van een homogene stroming over het meetvolume. Op complex terrein of locaties met veel obstakels, zoals industriegebieden, is dit niet langer geldig en worden de metingen onnauwkeurig. Wanneer de stroming gecompliceerd is, zijn er waarschijnlijk variaties in wat er gemeten wordt en dat kan duidelijk zijn wanneer de twee technologieën vergeleken worden. Om deze beperkingen op ruwe metingen te overwinnen, zijn er geavanceerde correctietechnieken uitgevonden door Lidarfabrikanten en toonaangevende adviseurs uit de windindustrie, zoals vectorgemiddelden en correcties voor complexe stromingen met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD).’

Hoe we meten bij VE Lički Medvjed
‘Op één meetlocatie werden gelijktijdig metingen gedaan met een meteorologische mast en een Lidar,' vertelt Romana. ‘De beschikbare gegevens van beide apparaten overlapten elkaar (gelijktijdige meting) over een periode van zeven maanden. Dit maakte het mogelijk om de gecorrigeerde lidarmeting volgens de eerder genoemde aanbevelingen te vergelijken met de metingen van de meteorologische mast. De referentiehoogte voor de analyse was 75 m. Door de gegevens te analyseren in de windPRO-software (MCP-module) werd een uitzonderlijk goede correlatie (0,996) tussen de twee metingen verkregen. Tegelijkertijd waren andere indicatoren voor de kwaliteit van de voorspelling met behulp van gecorrigeerde lidar-metingen zeer goed.’

‘Op basis van de analyseresultaten kunnen we met zekerheid zeggen dat de gecorrigeerde lidar-metingen zeer betrouwbaar zijn voor gebruik bij de beoordeling van windbronnen. Ik denk dat de correcties van Lidar windmetingen in complex terrein belangrijk zijn vanwege de terreinaanpassende nauwkeurigheid en de verminderde onzekerheid. In het algemeen draagt dit bij aan de optimalisatie van windenergieprojecten, die een centrale rol spelen in de wereldwijde overgang naar schone en hernieuwbare energiebronnen,’ zegt Romana met een trotse blik op haar gezicht. 'Is het niet mooi om deze transitie op deze manier te helpen?’

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.