Onze projecten

Kies een project op de kaart

We hebben in de afgelopen jaren aan veel projecten in binnen- en buitenland mogen werken. Kijk voor een overzicht op de kaart hierboven! 

Green Trust Consultancy biedt u deskundig, no-nonsense advies in alle fasen van een windenergieproject. Door onze kennis en ervaring kunnen we u bijstaan tijdens de hele projectcyclus, van initiële haalbaarheidsstudie tot en met operationeel beheer:

Haalbaarheid Ontwikkeling Engineering Contractering Financiering Bouw Operationeel management Herontwikkeling

Haalbaarheid
Green Trust onderzoekt alle aspecten die nodig zijn voor de realisatie van een windenergieproject. We toetsen de voorkeurslocatie en bepalen optimale lay-out(s). We maken de initiële opbrengstberekening en bepalen de financiële haalbaarheid. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden tot een netaansluiting en de ruimtelijke inpassing van de windturbine(s) dan wel het windpark, rekening houdend met alle geïdentificeerde belemmeringen. Resultaat: u krijgt een volledig en reëel beeld van de haalbaarheid van uw project.

Ontwikkeling
Green Trust heeft ervaring met en kennis van alle aspecten van de ontwikkeling van windprojecten. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij onder andere: grondovereenkomsten, omgevings- en andere vergunningen, bij de m.e.r.-procedure, stakeholdermanagement, het creëren van draagvlak en het opzetten van een participatiestructuur. In deze fase worden alle geïdentificeerde belemmeringen in volgorde van prioriteit of afbreukrisico stap voor stap opgelost.

Engineering
Green Trust biedt technische ondersteuning bij de ontwikkeling van uw windenergieproject. Denk aan het berekenen van geluid en slagschaduw, het maken van visualisaties en het uitvoeren van windmetingen. Ook het ontwerp van voor windparken benodigde voorzieningen realiseren wij voor u: wegen, kraanplaatsen, kabeltracés, onderstations en netaansluitingen. Daarnaast kan Green Trust productieberekeningen leveren en bijbehorende windrapportage die kan worden gebruikt voor de aanvraag van SDE + en financiering voor uw project. Wij hebben de technische en civieltechnische knowhow in huis om een optimale parklayout en technisch ontwerp te maken.

Contractering
Als resultaat van jarenlange ervaring beschikt Green Trust over eigen contractvormen voor de aanbesteding van windturbines en civiele en elektrische werken. Voor windturbines werken wij meestal met de internationaal toegepaste FIDIC Yellow contractvorm (Plant and Design-Build). Wij zijn sterk in het goed specificeren van de te verrichten werkzaamheden en het uitonderhandelen van contracten. Ons uitgangspunt daarbij is dat u de juiste contractvoorwaarden en garanties krijgt. Wij zien erop toe dat u de juiste kwaliteit krijgt voor de juiste prijs, binnen de juiste risicobeheersing.

Financiering
Voor de realisatie van windenergieprojecten is de financiële steun nodig van verschillende partijen. Dit vraagt om specifieke kennis van financieringsvoorwaarden en -vereisten en het bijbehorende proces. Bij Green Trust is deze kennis over het financieel structureren van uw windproject in ruime mate aanwezig. Wij ontwikkelden een financieel model, geauditeerd door de Rebel Group, om u optimaal in het financiële proces te kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen we u begeleiden met het aanbesteden of heronderhandelen van uw stroomcontract (PPA).

Bouw
Green Trust heeft de bouwvoorbereiding en bouw van vele windparken begeleid in Nederland, België, Bulgarije, Frankrijk, Ierland en Zuid-Afrika. Wij hebben tools ontwikkeld om u een correcte rapportage en effectief documentbeheer te kunnen leveren. Bij de bouw en aanleg van een windpark is ons doel het veilig en op tijd opleveren van het project voor de afgesproken prijs.

Operationeel management
Green Trust kan u adviseren over het operationeel management van uw windmolenpark: de naleving van alle contractuele verplichtingen om het belang van het windproject te waarborgen. Green Trust streeft ernaar om hierin de beste resultaten veilig te stellen voor onze klanten. Een windpark dat beheert wordt door Green Trust Consultancy functioneert goed en zorgt ervoor dat de eigenaar de hoogst haalbare winst kan verkrijgen. Daarnaast maximaliseren we de resultaten door het handhaven van de hoogst mogelijke HSE-standaard. Dat zien we niet als onze plicht, maar als een voorwaarde voor een windpark om optimaal te functioneren.

Herontwikkeling
Voor sommige windenergieprojecten kan het interessant zijn om een herontwikkelingstraject te starten. Bijvoorbeeld vanwege subsidieregelingen of door het plaatsen van nieuwe windturbines. Bij herontwikkeling moeten de meeste fasen van het project opnieuw doorlopen worden. Denk aan het verkrijgen van een nieuwe omgevingsvergunning, opbrengstberekeningen om de oude en nieuwe situatie te vergelijken, contracteren van nieuwe windturbines, opnieuw financieren van het project, etc. Green Trust kan u optimaal ondersteunen bij het herontwikkelen van een windproject. Ons doel is om samen met u van een mooi project een nog mooier project te maken.

Wilt u meer informatie over hoe we u in een project bij kunnen staan? Stuur ons een berichtje en we nemen contact met u op!

Deze website gebruikt Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het gebruik van deze website.